dimecres, 2 d’abril del 2014

Els Ahl-i Hakk

Els Ahl-i Hakk (Poble de la Veritat, en persa) són els seguidors de la religió anomenada yarsanisme (1). És tracta d'un culte místic i esotèric derivat de l'islam sufí (2). A l'Iraq se'ls coneix com a Kakais i a l'Iran com a Yarsanis.

                                                                    Simbologia Ahl-i Hakk

Quants són?
No hi ha xifres fiables d'Ahl-i Hakk. Sumen cap a un milió de fidels. La majoria són kurds però no tots (com sí passa en el cas dels yezidis) car hi ha àrabs, azerís, laks i luris.

On són?
La majoria dels Ahl-i Hakk viuen a l'Iran, Iraq (sobretot Kirkuk i en menor mesura Mossul on se'ls coneix com Sarli) i el Caucas. La regió iraniana de Kermanshah és el seu centre principal i on hi ha els principals santuaris. El 85 % dels fidels viuen dins de l'Estat Iranià on suposen vora un 3 % de la població.

Quina llengua utilitzen?

La llengua sagrada dels Ahl-i Hakk és el kurd en el seu dialecte gorani.

Origen de la religió Ahl-i Hakk

- Islam. Adopten la versió sufí de la literatura religiosa dissenyada per Soltan Sahak a Sulaimaniyya (Kurdistan Iraquià). Posteriorment es va traslladar a l'actual Iran. Fill d'un clergue islàmic segons la tradició encarnava la divinitat i fou procreat des de la virginitat de la seva mare. No segueixen els rituals islàmics.

Creences

L'univers té dos mons: intern i extern. Els humans només en perceben un però les normes que el regulen són en realitat a l'altre. Creuen en el retorn de la divinitat (mil·lenarisme) amb un judici final,
- Els quatre principis de la vida són puresa, rectitud, abnegació i humilitat.
- La divinitat es manifesta en forma humana.
- Culte als àngels
- Doctrina dels set arcàngels com a primeres creacions divines per guiar els humans. Aquesta doctrina deriva dels set "Amesha spenta" (Generosos Immortals) del zoroastrisme.
- Jerarquia divina i humana
- Reencarnació fins a la perfecció
Els humans es composen de cos, esperit i ànima. Tots els humans són iguals.
Pel que fa al paper que tenen els àngels i el dualisme són molt similars als dels yezidis i el zoroastrianisme.
Ali, cosí de Mahoma, seria una de les encarnacions de Déu fet que els apropa al xiisme. Alguns Ahl-i Hakk, per exemple, es consideren una secta esotèrica del xiisme.


Santuari Ahl-i Hakk
Culte

Inicialment els Ahl-i Hakk només eren els descendents del seu fundador.
Formen comunitats jeràrquiques amb una certa estratificació. Els caps religiosos són hereditaris però nohi ha el sistema de castes dels yezidis o zoroastrians.
El seu llibre sacre és el Kalam-e Saranjam (Discurs de Clausura), considerat paraula literal de Déu.


Història

No se sap del cert si va néixer el segle XIV o XV com a germandat sufí però fou al segle XVI quan es van distanciar notablement tant de l'islam com dels kurds en general.
En un principi era una germandat islàmica sufí a l'Iran que va anar evolucionant cap a una religió autònoma. Van apropar-se a la visió xiïta mentre els yezidi ho van fer a la sunnita sufí i són anti-xiïtes.

Des de 1992, a proposta de Mehrdad Izady (escriptor kurdo-belga que ensenya a diverses institucions dels EEUU inclosa l'OTAN) s'usa el terme Yazdanisme (Digne d'Adoració en kurd) per referir-se a tres religions similars: yezidisme, Ahl-e Haqq i Alevisme. Els seus trets comuns són:
- Deriven dels cultes preislàmics del Kurdistan
- L'Alcorà no és la principal font de culte sinó tan respectable com la Bíblia; així, també Jesús i Mahoma foren encarnacions de divinitat igual que els fundadors de cada culte Yazdanista
- Culte al cicle de la natura; la reencarnació
- Creença en l'existència dels Set Àngels
- Els seus cultes segueixen més aviat una tradició indo-ària més que semita.

______________________________________________________________
(1) The Yaresan,  Reza Hamzeh'ee (1990)
(2) El sufisme és una línia de pensament i pràctica religiosa islàmica de caràcter místico-esotèric. El seu objectiu és accedir a Déu però no mitjançant les estrictes normes de l'islam sinó directament ja sigui a través de l'ascetisme, ordres monàstics o de cavalleria, l'espiritualitat o la veneració a sants. S'organitza en ordres religioses o germandats.

Referències:
Ahl-e Haqq
LookLex

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada