dilluns, 17 de març del 2014

Els Yezidi

Els Yezidi són els seguidors de la religió anomenada yezidisme. És tracta d'un culte sincrètic que barreja les religions preislàmiques kurdes amb l'islam sufí (1). Ells mateixos s'anomenen Ezidi. L'origen del terme no és clar però provindria del persa Yazata (Déu) o bé del kurd Yezdan o Ezid termes per denominar Déu o manar.

Quants són?
No hi ha xifres fiables de yezidis. Aquestes varien des dels 700.000 fins als 200.000 o 150.000 segons l'estudi de John Guest (2).

On són?
La majoria dels yezidi viuen a l'Iraq, en especial a la regió de Mossul i Sinjar. El principal centre de culte yezidi és Lalish, a Nineveh, al nord-est de Mossul.
Al Kurdistan sirià estan concentrats a al-Djazira i Kurd Dagh on totalitzen entre 15.000 o 5.000 segons Guest. 
Al Kurdistan turc viuen a la zona de Tur Abdin però la immensa majoria han emigrat cap a Alemanya on hi viuen uns 40.000 refugiats yezidi. Dels 80.000 yezidi que hi havia vers 1970 en resten només 400 a les províncies d'Urfa, Batman, Mardin i Diyarbakir.

Fora del Kurdistan els yezidi es concentren a la citada Alemanya i al Caucas. Concretament a Geòrgia, Armènia i Rússia.  Geòrgia va acollir milers de refugiats yezidis però els darrers anys els ha anat expulsant cap a Rússia. La majoria de kurds residents a Geòrgia i Armènia són de religió yezidi.

Quina llengua utilitzen?

La llengua sagrada dels yezidis és el kurd en el seu dialecte kurmanji.

Origen de la religió yezidi

La base del yezidisme són els cultes pre islàmics del Kurdistan adaptats al zoroastrisme i barrejats amb l'islamisme sufí. En concret:

- Cultes ancestrals: Es poden datar vers -2.000 i conformen el gruix de la mitologia yezidi fet que causa que aquesta tingui una antiguitat de més de 4.000 anys essent dels cultes més antics del planeta. Segons la seva cosmogonia Déu va crear set àngels, començant per l'Àngel del Paó Blau. Aquests li van dur pols per crear Adam però l'Àngel del Paó Blau es va negar a sotmetre's: ell havia estat creat per il·luminació divina mentre que Adam ho havia estat del pols. Déu va reconèixer-ho i el va anomenar el seu representant a la terra. En canvi islàmics i cristians consideren que aquest Àngel va desobeir Déu i, per tant, era un àngel caigut; el diable.

- Zoroastrisme: Religió formulada per Zoroastre vers -1.000 i que fou àmpliament difosa a Pèrsia. El seu llibre sacre és l'Avesta. Com a elements principals va ser dels primers cultes (exceptuant Akhenaton) que va substituir el politeisme pel monoteisme; va proposar una doctrina dualista (bé/mal, Ahura Mazda/Ahriman), amb orígens diferents i en un combat permanent que culminarà amb la purificació del foc (element adorat). La dualitat també es reflecteix en el propi Déu doncs Ahura significa el Ser (masculí) i Mazda la Ment (femenina). Per Zoroastre cal una vida activa de bones obres per fer front al caos, el mal i ser feliç. No només fe. El profeta va anunciar que hi haurà un judici final, la resurrecció dels morts i un Redemptor. La vida és un fet temporal on les persones han de participar en el combat dualista. Al finals dels temps, tothom parlarà una sola llengua i conformarà una sola nació formada pels vius i pels ressucitats. Tots ells seran immortals. De fet el zoroastrisme fou la primera religió en predicar la igualtat entre tots els éssers humans i el respecte cap a totes les formes de vida. No distinguia entre gènere, raça o classe. També fou la primera en eliminar els ídols a adorar a excepció del foc que no es pot considerar un ídol. Avui hi ha uns 200.000 zoroastrians però aquesta religió ha desaparegut del Kurdistan reprenent-se molts dels seus valors mitjançant el yezidisme.

- Mitraisme: religió mistèrica oriental que es va difondre molt a l'Imperi Romà i és una heretgia sorgida del Zoroastrisme. Alguns dels seus elements perviuen en el yezidisme: sacrifici d'un bou pel Festival anual yezidi, ús d'iconografia del gos i la serp també mitraistes.

- Islam. Adopten la versió sufí de la literatura religiosa. Cap el segle XII el sunnita sufí Adi ibn Musafir (Sex Adi en kurd) va viure a la zona principal del zoroastrisme on va practicar l'ascetisme i miracles. Allà va fundar una ordre religiosa, proclamant-se encarnació de l'Àngel del Paó Blau, el principal àngel de Déu. La seva tomba és avui el principal lloc de culte yezidi. Sex Adi és considerat un sant com a Àngel del Paó Blau. Considerat encarnació de la divinitat.

Símbol de l'Àngel del Paó Blau (Malek Taus) eix de la religió yezidi

Creences

Déu va crear el món però el va deixar a càrrec de set sants. El principal és l'Àngel del Paó Blau (Malek Taus). Aquest es va encarnar en Musafir. Donat el fet que part dels musulmans i dels cristians consideren aquest àngel l'àngel caigut, Satanàs, sovint es diu que els yezidis són "adoradors del diable".
Pels yezidis el mal és dins el cor i l'esperit humans. Els humans estan formats per esperit, ànima i cos.
El llibre sacre del yezidisme és el Kitewa Cilbe (Llibre de la Revelació). 
Creuen en la reencarnació.

Temple de Chermera a Sinjar (Kurdistan Iraquià) amb les tradicionals cúpules yezidis

Culte

Els yezidis es diferencien d'altres cultes similars (Alevis i Ahl-i Hakk) en el fet que no practiquen la taqiyya xiïta, és a dir, no s'amaguen quan són perseguits.
Al contrari que el zoroastrisme els yezidis han creat un sistema de castes estratificat i endogàmic. Els yezidis es consideren descendents directes d'Adam mentre que la resta d'humans ho són d'Eva. S'han donat casos d'assassinats de membres de la comunitat que tenien una relació sentimental amb persones no yezidis. Els caps són hereditaris i polígams.
El culte és molt amoïnat per la puresa i té estrictes normes de menjar, tabús i vida de comunitat. No es pot vestir blau, no es poden menjar alguns aliments ni mancar al respecte als quatre elements,
Tenen un complex sistema d'oracions diaries i un peregrinatge anual (un a la vida pels qui viuen lluny) al santuari de Lalish.
Es bategen i circumcidan, tot i que aquesta darrera costum no és obligatòria.
La prohibició de saber llegir i escriure data, sembla, del propi Sex Adi. Fins fa un segle els yezidi no sabien, ni volien, alfabetitzar-se. Aquest fet i el seu caràcter secret ha complicat força el coneixement del seu culte.

Història
Els cultes ancestrals kurds, politeistes, van prevaldre fins a l'expansió del zoroastrisme vers el segle -VII. La invasió islàmica en un principi va respectar els zoroastrians com a "gent del llibre" però els islàmics van acabar perseguint-los i la majoria va fugir. Una part, però haurien restat a la zona de Mossul on Adi ibn Musafir (Sex Adi en kurd) va donar forma definitiva al yezidisme.

Des de 1992, a proposta de Mehrdad Izady (escriptor kurdo-belga que ensenya a diverses institucions dels EEUU inclosa l'OTAN) s'usa el terme Yazdanisme (Digne d'Adoració en kurd) per referir-se a tres religions similars: yezidisme, Ahl-i Hakk i Alevisme. Els seus trets comuns són:
- Deriven dels cultes preislàmics del Kurdistan
- L'Alcorà no és la principal font de culte sinó tan respectable com la Bíblia; així, també Jesús i Mahoma foren encarnacions de divinitat igual que els fundadors de cada culte Yazdanista
- Culte al cicle de la natura; la reencarnació
- Creença en l'existència dels Set Àngels
- Els seus cultes segueixen més aviat una tradició indo-ària més que semita______________________________________________________________
(1) El sufisme és una línia de pensament i pràctica religiosa islàmica de caràcter místico-esotèric. El seu objectiu és accedir a Déu però no mitjançant les estrictes normes de l'islam sinó directament ja sigui a través de l'ascetisme, ordres monàstics o de cavalleria, l'espiritualitat o la veneració a sants. S'organitza en ordres religioses o germandats.
 (2) The Yezidis: A Study in Survival. John Guest (1987)


Referències:
Yezidism
Yezidi Human Rights
Kurdistanica
0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada