dijous, 28 de maig del 2015

Què és el Confederalisme Democràtic?


El Confederalisme Democràtic (també conegut com comunalisme kurd), el sistema per crear una nació democràtica al Kurdistan. Aquest sistema no cerca la creació d'un Estat-nació kurd, sinó la creació d'una nació democràtica, la base és la societat civil organitzada autonomament de manera democràtica, el centre d'autogestió política és les assemblees de les comunitats i consells oberts locals, regits per la democràcia directa. Aquests, confederats lliurement i reunits en congressos generals, amb funcions de coordinació.

Democràcia, socialisme, ecologisme i feminisme, són els conceptes claus per comprendre el Confederalisme Democràtic que Öcalan ha definit com a “democràcia sense estat”. En aquest sentit Mustafà Karasu ha afirmat que el concepte de nació-estat és burgés i no socialista.

Per Öcalan la democràcia s’ha d’entendre en termes de drets de ciutadans. Definia el confederalisme, com a proposta d’organització d’una societat, com “una manera de democratitzar la interdependència sense renunciar al principi del control local”. Les societats primitives parties d’aquesta base que va destruir el desenvolupament de la societat jeràrquica construïda en un estat. De fet Öcalan considera l’estat com el pecat original de la humanitat i considera fracassats també els estats socialistes i així ho va recollir el ‘Manifest per a una Civilització democràtica’ aprovat pel vuitè congrés del PKK (2002). Segons Karasu (2009) el confederalisme democràtic s’estructura en quatre nivells:

- comunitats de poble o districte, interelacionats per la ciutat o regió

- grups socials, especialment dones i joves

- identitats: culturals, religioses i ètniques

- organitzacions de societat civil

“Aquest projecte s’edifica sobre l’autogovern de les comunitats locals i és organitzat en la forma de consells oberts, consells de ciutats, parlaments locals i congressos. Els ciutadans són ells mateixos agents d’aquest tipus d’autogovern, no autoritats basades en l’estat”.

Es basa en els següents eixos:

Econòmic:
En l'àmbit econòmic el Confederalisme Democràtic busca un sistema que permeti tant la distribució justa dels recursos com la conservació del medi ambient, de manera que rebutja el capitalisme.

Sexual:
L'alliberament de la dona és l’altre pilar del Confederalisme Democràtic, que cerca crear una societat lliure de sexisme, tant aquell que ve de la societat tradicional patriarcal o de les interpretacions religioses sexistes, com el que prové de la mercantilització de la dona per la modernitat capitalista. Una societat alliberada de gèneres.

Ecològic
Apostant per un socialisme democràtic on els recursos pertanyin al poble i l'economia estigui enfocada al bé social i no a l'acumulació de capital i el consumisme, causants tant d'injustícies socials com de grans agressions al medi natural.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada