dilluns, 25 de juliol del 2016

5è Congrès de Komalên Ciwan: 'Abolim el colonialisme amb la venjança revolucionària'


L'organització de joves del Partiya Karkerên Kurdistan (Partit dels Treballadors del Kurdistan, PKK) va celebrar el congrès entre el 3 i el 8 de juliol sota el lema 'Abolim el colonialisme amb la venjança revolucionària'. Un centenar de delegats/des de les quatre parts del Kurdistan (KC és un moviment pan kurd) i de l'exili a Europa es van trobar a les bases de la guerrilla.El gran nombre de màrtirs joves dels darrers mesos va focalitzar els debats i es va acordar la necessitat de venjar-los/es. KC abraça els principis del confederalisme democràtic i es va considerar que, en el camí de la venjança, es pot anar construint l'autonomia democràtica al Kurdistan. KC vol estructurar els joves als centres urbans on establir focus de resistència, treballant en comú amb d'altres organitzacions revolucionaries de l'esquerra turca per fer front "al feixisme del govern turc."


Dins d'aquesta resistència també es va acordar fer efectiva la lluita contra "l'ús de substàncies addictives i drogues, contra la prostitució, i els robatoris". També es va establir com un eix d'acció "la lluita contra el sexisme, un producte ideològic i polític de la mentalitat patriarcal" de la que deriven els assassinats de dones i el "terror masclista". L'autodefensa fou la fòrmula sancionada pel congrés com a més viable.

L'organització del quart congrés del jovent kurd, amb d'altres organitzacions de jovent kurd, fou aprovada com a fita en els propers mesos de cara a intercanviar punts de vista diferents.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada