dijous, 15 de gener del 2015

El sistema educatiu a Rojava: de la universitat monolítica a l'acadèmia plural

D'una banda els Cantons de Rojava* (Kobanê, Efrîn i Cizîrê) continuen resistint contra el brutal Estat Islàmic (IS) també conegut com ISIS -Estat Islàmic de l'Iraq i Sham- de l'altra, proven de construir una vida social. Les institucions d'educació estan obertes en els tres cantons de Rojava i ofereixen un nou model educatiu. Els idiomes principals de l'educació són el kurd, àrab i el siríac entre d'altres. I aquest model d'educació en moltes llengües té l'objectiu de trencar amb la política lingüística monolítica del règim Baasista a Síria. En l'entrevista amb Dorsin Akif, professora de Jineologia de la Acadèmia de Ciències Socials de Mesopotàmia situada al Cantó Cizîrê, Derya Aidin de Kurdish Question hi parla de les institucions d'educació, acadèmies i els seus plans per al futur. Akif diu que 'Les perspectives principals en l'educació són el paradigma de les bases de la democràcia, l'economia-ecològica i l'emancipació de gènere' i també explica per què utilitzen el terme 'acadèmia' en comptes de 'universitat'.

Ens pots parlar dels desenvolupaments en l'educació que van començar amb la Revolució de Rojava?

Primer de tot, hauríem de recordar que el líder del Poble Kurd, Abdullah Öcalan, ha tingut un impacte en la tradició revolucionària en Rojava*. Posem molt d'esforç en l'emancipació de les dones. Tota persona que va a l'acadèmia, incloent adultes de 70 anys fins a nenes de 7 anys, han estat educades d'una manera o altra. Això ha creat una tradició. Així que, la revolució dels 'kurds lliures' i les 'dones lliures' del moviment d'alliberament del Kurdistan ha portat un canvi i una transformació significatives en aquesta zona en els últims tres anys.

Hi ha dos tipus d'educació a Rojava, una és l' "educació pública" que és proporcionada principalment per les acadèmies. L'altra és l' "educació escolar", que és proporcionada principalment per les institucions de l'estat. L'estat té una política monopolística en l'educació escolar i nosaltres provem canviar el pla d'estudis i desenvolupar-ne un de nou. Aquest any, hem preparat llibres per a preescolar, guarderies, i de primer de primària.

El funcionament de totes les escoles depèn del ministre d'educació del cantó. No obstant això, encara no hem canviat tots els llibres. El que provem de fer és canviar el programa escolar per a certs cursos i alliberar l'educació del control del govern i donar-la a la gent. La gent no controla l'educació escolar, l'estat encara continua fent seva l'educació.

Per a més detalls sobre l'educació a les acadèmies, podem dir que inclouen l'ensenyament per a la construcció de la vida social, el canvi i transformació social i també ensenyar a la gent a dirigir institucions socials. La perspectiva fonamental en aquesta educació està basada en el paradigma democràtic, l'economia-ecològica i l'emancipació de gènere. Hem creat un sistema diferent de l'educació desenvolupada per l'estat-nació, creiem que la producció de coneixement hauria de ser retornada a la societat. I això canviarà tot, des dels mètodes d'educació, utilitzant els edificis i la construcció de la vida diària a l'acadèmia. Els directors i professors a les escoles de l'estat en lloc d'educar la gent, han estat sempre algú de qui tenir por. Som diferents a ells, establirem una relació basada en la igualtat i l'amistat.

En el sistema d'educació de l'estat, només s'estableix un programa escolar que és aplicat a totes les escoles. El punt principal de l'educació de l'estat és que l'individu pertany a l'estat. I això és en el que som diferents a l'estat. Estem provant de construir un sistema on podem educar-nos a nosaltres mateixes i desenvolupar el coneixement. Estem provant de pertànyer a nosaltres mateixes, la nostra societat, i entendre la realitat social. Som diferents a l'educació de l'estat en el sentit que nosaltres minimitzem el poder estatal i donar-li el poder a la societat civil.

Com es construeix l'educació en els cantons, són els models educatius els mateixos en cada cantó o hi ha diferències?

Cada cantó s'esforça per construir el seu propi sistema educatiu amb la seva pròpia estructura social. Per suposat, hi ha un objectiu en comú en termes de paradigma. Aquest objectiu compartit és el paradigma democràtic, d'economia-ecològica i emancipació de gènere. No obstant això, la composició social a cada cantó és diferent. Per exemple, el cantó de Cizîrê és un exemple de la coexistència de les societats d'Orient Mitjà. Per això, l'educació en Cizîrê s'emmotlla en conseqüència. Kobanê i Efrîn també són diferents. Puc donar-te un exemple en termes d'idioma. Els idiomes siríac, kurd i àrab són ensenyats en l'educació escolar al Cantó de Cizîrê. Si hi ha un/a nen/a àrab, ell/a és ensenyat/da en l'idioma àrab; els cursos d'idiomes en kurd i siríac seran una opció a triar per a aquest/a estudiant. Els nens i nenes aprenen en aquests llenguatges basats en les seves identitats ètniques i la seva educació és basada en la seva estructura social. No obstant això, aquest no és el cas en el cantó de Efrîn perquè hi viuen principalment gent kurda i àrab. El cantó de Efrîn ha preparat llibres fins a vuitè curs; però, el cantó de Cizîrê dels ha preparat només fins a quart curs, a causa de l'existència de diferents estructures ètniques necessiten trobar unes bases comunes.

Les acadèmies públiques també s'estan desenvolupant sobre aquesta base. Per exemple, hi ha actualment Acadèmies de Ciències Socials de Mesopotàmia al Cantó de Cizîrê. Aquesta no està oberta a altres cantons. La situació és diferent en Kobanê òbviament causa de la guerra.

 

 Per què s'utilitza el terme "Acadèmia" en comptes de "Universitat"?
Bona pregunta. La definició de universitat es basa en gran mesura en el sistema. Quan les universitats es van establir per primera vegada, potser fossin pensades per a ser independents del sistema central. No obstant això, avui en dia les universitats s'han convertit en general a les institucions en les quals l'estat s'organitza a si mateix. Per contra, l'acadèmia és una àrea on la societat construeix el seu propi poder intel·lectual. Manté la seva existència com una àrea on produeix coneixement i ciència per si mateixa. Així, vam creure més apropiat el cridar "acadèmia".

Què diferencia el model educatiu en les Acadèmies dels d'Occident o de l'Orient Mitjà?


De fet, la principal diferència pot explicar-se amb aquesta pregunta: '¿Com vol viure la societat?' Tenim un model educatiu que respon a aquesta qüestió. Incorpora la tradició educativa a l'Orient Mitjà; però, també hi incorpora la tradició investigadora d'Occident. En primer lloc, no construïm el coneixement sobre les bases del coneixement occidental. El coneixement es du a terme en base a les dinàmiques de la societat. Per exemple, una mare que 70 anys ensenya Història Oral a l'Acadèmia de Ciències Socials de Mesopotàmia. En diem història oral, però en general ella parla de les seves experiències en la història recent, les històries de la gent jove en la lluita per l'alliberament, les èpiques, les paraules que han desaparegut o han estat forçades a desaparèixer a causa de la repressió. Vaig a donar-te un altre exemple, no existeix la memorització en aquesta educació i ens preguntem aquestes qüestions: ¿serà el coneixement obtingut per l'estudiant, a l'escola, útil en fer-li la vida millor i útil per a l'estructura social, ? I,
¿és el coneixement obtingut per l'individu relacionat amb la seva pròpia societat? o ¿el coneixement és construït per la modernitat que porta a l'individualisme? És un esforç produir coneixement basat en l'enteniment, l'explicació i el compartir experiències de vida. Així, es tracta d'un tipus d'aprenentatge que va més enllà dels límits estàtics de les relació professor-estudiant en les tradicions de l'Orient Mitjà i Occident, i que permet canviar aquestes relacions estàtiques periòdicament.

Un exemple més: en ambdues tradicions, els estudiants en general són qüestionats i categoritzats per mitjà dels exàmens, cert? Hi ha un plantejament diferent quant a aquest punt. Després de cada classe l'estudiant critica el mètode del professor. Al final de l'educació, els resultats de l'aprenentatge són fomentats no només pel professor sinó també per l'estudiant. Els estudiants passen per la crítica i l'autocrítica davant de tots els estudiants. Decideixen dins del seu grup d'amics com s'involucraran en la vida social.

Hi ha acadèmies de dones. Ens pots parlar-ne? Quina diferència hi ha aquí a l'educació?

Les dones, que no són considerades com un poder social, s'identifiquen amb les acadèmies, i proven d'entendre el seu lloc en la història. Les dones no tenien lloc en l'estructura social construïda. Les institucions socials s'identificaven amb els homes. L'important per a les nostres acadèmies és desfer-nos d'aquestes definicions. Per a això, és necessari tenir un canvi en l'estructura social que està construïda per la mentalitat i el discurs masculí. I això requereix que l'educació sigui teixida per la identitat de les dones.

En el sistema patriarcal d'educació, hi ha un límit d'edat i les classes són dissenyades d'acord amb grups d'edat, oi ?. Però aquesta situació aquí és diferent. Per exemple, quan vam fer una sessió educativa per a l'Assemblea de Yekitiya Star**, algunes de les nostres amigues se'ls hi va ensenyar amb les seves mares. Algunes dones tenien 60 anys, mentre que d'altres 18. Veiem que hi ha un buit generacional com a resultat de les estructures del poder. Aquests són problemes que sorgeixen de limitar-nos els un als altres. En les relacions lliures però, l'edat no és un problema, és una qüestió de compartir experiència. És important veure l'experiència d'una persona de 60 anys com un poder, però aquesta experiència ha de ser compartida i ha de transformar el medi que ens envolta. De forma similar, una persona educada a l'escola del sistema guanya un estatus més gran en la societat. No obstant això, en les nostres acadèmies, estar educat no et dóna un estatus major. L'educació és una qüestió de contribuir a la vida i les relacions socials. No està considerada com un estatus sinó com una qualificació que necessita ser compartida.

A causa del fet que la nostra acadèmia de dones es dirigeix a tot el cantó, la majoria de l'educació es duu a terme en sessions educatives tancades. El que vol dir que la gent que assisteix es pot quedar a dormir. Així, tot es fa juntes. Cada nit un grup d'estudiants manté guàrdia per a la seguretat de les estudiants en l'acadèmia. La vida diària comença amb esport al matí. Després comencen les classes. Una vegada que les classes del dia estan completes, les classes de la tarda continuen amb notícies. Les classes de la tarda són en general visuals, intentem completar les classes amb cinema alternatiu o documentals.

Com d'esteses estan les acadèmies ara en Rojava?

Totes les nostres acadèmies van ser construïdes juntament amb altres necessitats socials. Les acadèmies d'auto-defensa són comunes. Hi ha "Acadèmies de Dones", "Acadèmies de Joves" "Acadèmies de Seguretat", "Acadèmies d'Economia", "Acadèmies d'Idees i Pensament Lliure", "Acadèmia de la Ciutat" "Acadèmies de llei, Sociologia, Història, Llenguatge i Literatura", "Acadèmies de Política i Diplomàcia" i hi ha "Comitès Educatius" els quals estan en contacte amb aquestes acadèmies tot el temps i existeixen en totes les comunitats. Cada ciutat té la seva "Acadèmia d'Idees i Pensament Lliure". A més, hi ha acadèmies establertes per les institucions per a empleats. Aquestes són a nivell de cantó. Però també hi ha acadèmies de defensa, i acadèmies i escoles de professionalització en cada tema.

Quins són els plans i programes d'educació futurs?

En primer lloc, el nostre objectiu és permetre que el sistema escolar sigui traslladat a la societat. Com vam dir al principi, hem afegit algunes classes i ensenyaments, interferim en les classes de nacionalisme i història que eren donades per l'estat. No obstant això, cal fer canvis radicals en altres classes. Hem fet alguns canvis pel que fa al gènere en els llibres de preescolar i guarderia. Però no n'hi ha prou. La mentalitat que s'imposa als nens i nenes a través de l'antic sistema d'educació ha de canviar. Això és el primer que hem de fer.* Rojava: Kurdistan de Síria 
** Yekitiya Star : Organització que coordina les dones de Rojava a nivell social establint comunes, centres socials i educatius. Publica Asoye Jinê (Perspectiva de Dona) en kurd i Dengê Jiyanê en àrab.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada